داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

انبساط سطحی و انبساط حجمی

191
تدریس مبحث انبساط سطحی و انبساط حجمی و انبساط غیر عادی آب - فیزیک دهم رشته های تجربی و ریاضی - غلامی - پارسایی
pixel