اهمیت رژیم غذایی در افراد دچار آسیب نخاعی

136
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت جامعه معلولین ایران ،انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان ،بنیاد معلولین ایرانیان ،انجمن علمی و آفرینش های هنری معلولان ایران ، کانون معلولین توانا و انجمن برنا در حال برنامه ریزی برای تولید و انتشار فیلم های آموزشی درحوزه آسیب نخاعی می باشد. طبق برنامه ریزی های آموزشی صورت گرفته در سال 99 ،اقدامات لازم جهت تولید صد فیلم کوتاه آموزشی صورت گرفت .فیلم کوتاه آموزشی اهمیت رژیم غذایی در افراد دچار آسیب نخاعی یکی از این فیلم هاست.
pixel