دربی در نقطه جوش

117

دربی تهران خود خود فوتبال است، نه کمتر و نه بیشتر. فردا تهران پایتخت فوتبال است

ایرنا 2.8 هزار دنبال کننده
pixel