مقابله با آزار جنسی زنان در ادارات ایتالیا

2,577
دولت ایتالیا در پی گسترش آزار جنسی زنان در محل کار قوانین سخت گیرانه ای برای افراد خاطی اجرا می کند.از سایت خبری یا مهدی نیوز (yamahdinews.com) دیدن فرمایید.
pixel