فوم بتن -کروم بندی و تراز لیزری و مقاومت بالا

117

فوم بتن ایرانیان برادران علی آبادی تنها دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اجرای فوم بتن شما را با کروم نقطه ای فراوان و تراز واقعی تحویل میدهد ۰۹۱۲۳۳۷۵۹۹۷ مهندس علی آبادی ۰۹۱۲۶۱۱۴۱۳۸