میزگرد تخصصی شهر هوشمند

163

میزگرد تخصصی شهر هوشمند در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران/اردیبهشت 98/شهر تاریخی یزد/دانشگاه یزد

zoofaghari
zoofaghari 0 دنبال کننده