تجربه موفق فعالیت کانون سلامت کوجووار تبریز

442

نصر: کانون سلامت منطقه کوجووار تبریز از جمله اولین کانون های سلامتی منطقه ای است که تاسیس شده و در مدت کوتاه خود فعالیتهای چشمگیری داشته است در این گزارش به بخشی از این اقدامات اشاره می شود.

pixel