خاطره رهبر انقلاب از انتخاب فرمانده نیروی هوایی

369