سخن گرداننده دو عالم در ارتباط با ثروت اندوزان قیافه گیر در قرآن!

204

بخشی از آیات سوره همزه که ثروت اندوزان قیافه گیر را خطاب قرار داده و عذاب سختی را برایشان نوید می دهد.

گمنامان 61 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel