سخن گرداننده دو عالم در ارتباط با ثروت اندوزان قیافه گیر در قرآن!

204
گمنامان 60 دنبال‌ کننده

بخشی از آیات سوره همزه که ثروت اندوزان قیافه گیر را خطاب قرار داده و عذاب سختی را برایشان نوید می دهد.

گمنامان 60 دنبال کننده
pixel