دندان نیش نهفته | دکتر مسعود داوودیان

1,493

نهفته شدن دندانهای نیش یک رویداد شایع کلینیکی می باشد. علاوه بر ظاهر نازیبایی که به دلیل عدم حضور دندان نیش در دهان ایجاد می شود، ریسک بروز ضایعاتی نظیر کیست یا تومور برای دندان نهفته همواره وجود دارد. www.mihanortho.com www.dr-davoudian.com