آموزش نحوه کار با اپلیکیشن گفتارنما

736

آموزش نحوه کار با اپلیکیشن گفتارنما توسط سرکار خانم الهام اصل شیرین کارشناس ارشد گفتار درمانی و عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان