معرفی خدمات موسسه بوتراب در شبکه خبر

222
موسسه خیریه عترت بوتراب با راه اندازی کارگاه خیاطی در شهر خوی موجب اشتغال مادران سرپرست خانوار در استان آذربایجان غربی شده است .
pixel