بازگشت به سوء مصرف مواد بعد از سم زدایی

79
علوم شناختی
علوم شناختی 151 دنبال‌ کننده

بازگشت به سوء مصرف مواد بعد از سم زدایی، یکی از اصلی ترین مشکلات ترک اعتیاد در میان معتادان به مواد افیونی می باشد. در این طرح تلاش می شود بتوان با تحریک الکتریکی مغزی همراه با ارزیابی فعالیت نورونی مناطق مغزی درگیر در پاداش مغزی، با مطالعات رفتار شناختی، نسبت به کنترل و مهار بازگشت به اعتیاد اقدام کرد. این طرح بر روی حیواناتی که مغز شبیه تری به انسان دارند با همکاری مشترک بین المللی و یک تیم از مرکز علوم اعصاب شناختی کرمان به اجرا در آمده است.

علوم شناختی
علوم شناختی 151 دنبال کننده