گردشگران خارجی چگونه ایران را با اشاره توصیف میکنند ؟

2,819

دیدن این کلیپ زیبا از دست ندید! شما اگه یک توریست بودین چگونه ایران توصیف میکردید ؟

pixel