نمونه کیفیت خودکار دوربین دار

656

برای فیلم برداری با خودکار دوربین دار ، کلید روی سر خودکار را فقط به مدت 4 ثانیه نگه دارید و سپس کلید را رها کنید . مشاهده می کنید که چراغ سبز رنگ پشت خودکار سه بار چشمک زده سپس خاموش می گردد. از حالا خودکار در حال فیلمبرداری است . جهت خرید دوربین خودکاری با شماره تلفن 09138177038 و یا 03135262634 تماس حاصل فرمایید. فرابین دوربین www.farabindoorbin.ir

Farabin
Farabin 1 دنبال کننده