شستشوی مغزی به سبک انجمن حجتیه!

372
در طی این جلسه و با سوال های از پیش طراحی شده بحثی جالب شکل می گیرد که حاوی نکات مهم و جالبی است.در این کلیپ نتایج چند روز شستشوی مغزی و توجیه فعالیت به سبک انجمن حجتیه را مشاهده می کنیم.توضیحات فیلم کامل است.

ایستاده در غبار

1 سال پیش
مباحثه پیرامون مسائل مختلف هرگز در کانون مطرح نبوده است و اتفاقا با هرگونه تلاشی در این راستا شدیدا مخالفت می شد. این ادعا در دقیقه 17 کذب محض است و فاصله ادعا و عمل این جماعت از ذیل تا ثریاست...تربیت شاه گلابی هدف اصلی کانون بود.

ایستاده در غبار

1 سال پیش
صرفا جهت اطلاع منظور ایشان از کارهای بنیادی در کانون قاصدکی برای امروز "دکور زدن" می باشد...
pixel