داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

پژوهشگر برتر دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان

41
جناب آقای دکتر محمدعلی کاظمی، پژوهشگر برتر دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان، دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح
pixel