گل به خودی سپاهان در نیمه نهایی جام حذفی.

556

گل به خودی سپاهان درنیمه نهایی جام حذفی گل مفتی که پرسپولیس صاحب شد