رکورد غواصی آزاد استاتیک| ۰۴:۳۹ حبس نفس| فاطمه صادری

64
AminApneaTeam 6 دنبال‌ کننده
تیم امین آپنه ها تنها برگزار کننده ی دوره های غواصی آزاد عمیق و دوره های غواصی آزاد تا سطح مدرسی در ایران | www.aminapnea.com | 09121576901
AminApneaTeam 6 دنبال کننده
pixel