فیلم سینمایی « کاغذهای رنگی » با زیرنویس فارسی

764

"کاغذهای رنگی" با نقش آفرینی سید مهرداد ضیایی، نونا زندی، نگار نیک خواه آزاد و سیما مبارک شاهی داستان دانش آموزان دختری است که با مشکلات دوران نوجوانی دست و پنجه نرم می کنند.خانواده ، نوجوان و مدرسه با یکدیگر وارد تعامل می شوند و برهم تاثیر می گذارند.خانم معلم تازه وارد این مسئولیت را به عهده می گیرد و سعی می کند با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی، پنجره ای جدید را به سوی دانش آموزان بازکند 4798