داستان ذوالقرنین کوروش کبیر پادشاه دو رگه (ذوالقرنین)

4,230

درود بر کوروش ...

استاد صادق

6 سال پیش
سلام،،،آه خدای من،،باز هم نژاد؟؟باز هم كوروش؟؟ بی خیال اونایی كه میگن نبود،،و او نایی كه میگن نبوده،بی خیال اونایی كه میگن بوده....:) یامعبود
ایران آزاد :) ............................... بود یا نبودش مهم نیست مهم قوانین بر حق کوروشه که باید اجرا بشه ...
pixel