بازاریابی چیست؟ بازاریابی دیجیتال چیست؟

1,712
مهم است که بدانیم بازاریابی دیجیتال، چیزی جدا از بازاریابی نیست و در واقع بخشی از آن است و بازاریابی دیجیتال استفاده از مجموعه ابزارهایی است که باید در راستای مسیر رسیدن به اهداف بازاریابی باشد. در این ویدئو که بخشی از وبینار مقدمات بازاریابی انلاین است درباره این موضوع صحبت شده است.
عادل طالبی 786 دنبال کننده
pixel