پشت صحنه برنامه ترنج | ۹۸,۵.۲۸ | بخش اول

17

پشت صحنه برنامه ترنج با موضوع جامعه خانواده محور، مرکز نشو و نما در گفت و گو با : دکتر محمدعلی محمدی قره قانی(عضو کارگروه خانواده سالم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری)، دکتر امین رفیعی پور(پزشک و متخصص روانشناسی سلامت)