بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در اصفهان (خبرنگار: ستوده )

415
بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در اصفهان با معرفی دستگاه های برتر در اصفهان به کار خود پایان داد . گزارش مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما
pixel