آیین بازگشایی مدرسه خیرساز آرمینه مصلی نژاد

1,844

دبستان خیرساز آرمینه مصلی نژاد به همت خیرنیک اندیش دکتر عباس مصلی نژاد ساخته شد و در اختیار دانش آموزان شهر تهران قرار گرفت. عباس مصلی نژاد یکی از خیرین مدرسه سازی است که در کشور به ساخت مدرسه همت گماشته است.