چگونه به تیکتهای پشتیبانی قبلی پاسخ دهم

150

در این ویدیو نحوه پاسخ دهی و پیگیری تیکتهای پشتیبانی قبلی را خواهید دید. دقت داشته باشید که برای هر سوال یا مشکلی که دارید فقط یک تیکت پشتیبانی ارسال کنید و منتظر پاسخ ما باشید.