ترفند ایجاد لطافت صدای ماریا کری و کریستینا

618

در این آموزش دیو پنسادو پرده از راز لطافت صدای کریستینا و بیانسه بر میداره و این ترفند را با ما به اشتراک میگذارد. همچنین در مورد سناریو هایی که در مورد کار بر روی صدای خوانندگان مشهور وجود دارد صحبت میکند http://mixwiththemasters.net/product/high-end-trick/

pixel