6- سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار | پادکست ایمانی راد

87
در این اپیزود به سرمایه گذاری در بازار بورس ایران پرداخته می شود. چهار بازار بورس فعال در کشور معرفی می شود و ویژگی های بازار بورس، بخصوص بازار بورس اوراق بهادار ایران ارایه می شود. ویژگی های مطرح شده نشان می دهد که بازار بورس محل خوبی برای سرمایه گذاری است ولی مثل هر بازاری دارای ملاحظاتی هست. در این اپیزود به دلایل شکل گیری بازارهای بورس در جهان پرداخته خواهد شد.
pixel