درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه پانزدهم

3
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه پانزدهم 18 صفر 1442
pixel