ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

فرود ایرباس A320 در فرودگاه مهرآباد شبیه ساز پرواز

902
این تصاویر فوق العاده از شبیه ساز پرواز الماس دو و سایر افزونه ها توسط Fsharaji ضبط شده اند . ۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ و ۰۹۱۴۰۱۹۶۰۹۰ جهت مشاوره و ثبت سفارشwww.fsharaji.ir
pixel