دریافت جایزه هفتمین جشنواره عمار

134

در هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، مستند آهنگر برنده جایزه ویژه هیتئت داوران در بخش مدافعان حرم بود. این فیلم لحظه دریافت این جایزه را نشان می دهد.