اندراحوالات کودکی ( قبول فرزند دوم )

274

دغدغه خیلی از پدر و مادرها وقتی که به بچه دوم فکر می کنن اینه که حالا چطور قدم نو رسیده رو به بچه اولشون معرفی کنن. واکنش فرزندان اول به ورود فرزند دوم اغلب با عدم پذیرش، حسودی، بدرفتاری و بدخلقی همراه است اما اگر این ناسازگاری ها با واکنش مناسبی از طرف والدین همراه شود، می توانند به راحتی رفع و برطرف شوند. با دکتر محرری در این قسمت همراه باشید تا چند راهکار ساده و عملی برای قبولاندن فرزند دوم به فرزند اول را یاد بگیرید.