گزارش سالیانه فعالیت های بازیچی

121

این گزارش سعی در نشان دادن گوشه ای از فعالیت های مجموعه بازیچی را در سال 1397 دارد. بازیچی حامی جامعه گیم ایران خصوصا بازی های آنلاین می باشد و در این راستا از تمام ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین تیم متخصص حوزه ی بازی های رایانه بهره میجوید، لذا امید است با تداوم این حمایت و فعالیت، جامعه ی بازی های رایانه ای ایران گام های بلندی در عرصه های جهانی بردارد.

بازیچی
بازیچی 880 دنبال کننده