خودرو زرهی لاکهید مارتین

703

Lockheed Martin - 22 Developmental JLTVs Delivered To US Army

مهدی رهنما
مهدی رهنما 89 دنبال کننده