آموزش حرکات بدنسازی - فشار روی شکم و ضربات متناوب پا

1,237
شما می توانید این تمرین را در خانه یا در باشگاه انجام دهید ، فقط به یاد داشته باشید که پاها را از زمین دور نگه دارید تا به عضلات پایین شکم شما در حین انجام تمرینات فشار وارد شود .
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel