ترسیم فلوچارت با نرم افزار Raptor

210
سکانس 03- ترسیم فلوچارت با نرم افزار Raptor کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی ️مطالب بیان شده ️اجرای نرم افزار ️ایجاد میانبر برای نرم‌افزار ️ترسیم نمودار جریان Flowchart ️آشنایی با نمادها ️ترسیم و ویرایش نمادها ️ذخیره نمودن فلوچارت ️باز کردن فایل ذخیره شده
pixel