شفق قطبی پدیده ای فراتر از یک رویا در روسیه

639
بهترین نقاط روسیه برای تماشای شفق قطبی را بشناسید. شما می توانید در بخش های شمالی کشور روسیه مکانی هایی رویایی برای سفر زمستانی و تماشای شفق قطبی پیدا کنید.
زرین نما 46 دنبال کننده
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel