10 آموزش فرم ساز قسمت سوم

52
نکات قسمت دهم ارتباط فرم با گرید اطلاعاتی فیلد تایید در فرم که توسط کاربر قابل مشاهده نباشد قطعه کد به روز رسانی فیلد تایید نحوه ساخت فلید Action در فرم ساخت لینک جهت لود کردن برای نمایش فرم یک رکورد خاص ویرایش لینک جهت نمایش یا عدم نمایش گرید فرم و HEADRE ایجاد یک فرمmaster detail
pixel