کاشان و فر ش هایش

318
فرش كاشان دو پوده بوده و با گره سنه بافته میشود. تراكم گره های آن در یك دسی متر رقمی بین 1600 تا 8000 گره می باشد. رنگرزان قدیمی كاشان برای به قرمز درآوردن الیاف خود علاوه بر گیاه روناس از صدف ارغوان نیزاستفاده می نمودند كه ازخود جلای خاصی باقی می گذاشت..
pixel