فیلم کتاب درسی 11213: پایگاه داده تحت وب Join  (بخش اول)

25
 فیلم کتاب درسی 11213 پایگاه داده تحت وب Join  (بخش اول)
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel