فرصـت نشـد. . .

416

هیـچ وقـت فرصـت نشـد . . . نشـد بگمـ چقـدر دوسـت دآرم . . . انقـد غرـق مسخرهـ بآزیآـی خودمـ بـودم کـ فرآمـوش کردمـ بهـت بگـم. . . ولـی. . . حآلـآ بهـت میگـم. . . بلکـه شآیـد بـ تـو برسـم . . . بهـت از تـه تـــه دلمـ میگــم. . . بآ تمـآم وجـودم دوسـت دآرمـ خآهریـم RoMa❤

۱ ماه پیش
#
.:۩:MISS.MELISA:۩:.

.:۩:MISS.MELISA:۩:.

1 ماه پیش
عالیــه کـه همدیگـرو دوسـت دارید٫ سیس میشیـع؟ملیصــا ۱۲
❤SarUx prncc^^لعیآ کـوعین:((.سووگل منن:((
❤SarUx prncc^^لعیآ کـوعین:((.سووگل منن:(( تنکص/یعس لیتل هآرت❤سآرآ۱۰_۱۱
. . .

. . .

1 ماه پیش
اوه مـآی گـآش*-*مـرسی بیبی مـن❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤خیلی دوسـت دارم لنتـی^~^❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤SarUx prncc^^لعیآ کـوعین:((.سووگل منن:((
❤SarUx prncc^^لعیآ کـوعین:((.سووگل منن:(( رومآ*~*❤..My Heart luv yu^×*..دوبآره شروع کن خوآهری^×^ع زندگی خط بزنشون^~• خیلیآ هستن ک میتونن جآشو پر کنن^_-❤