بازوی رباتیک فستو Festo

546

یک ربات سبک وزن پنوماتیکی با هفت درجه آزادی و قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده، خیلی خوب می تواند به انسان ها کمک کند؛ به خصوص وقتی پای مهندسین فِستو (FESTO) به میان می آید. متن این خبر را در تیک مگ بخوانید: tikmind.com/mag

تیک - TIK
تیک - TIK 47 دنبال کننده