آموزش فارسی سوراخ گیر و نشت گیر سیلندر Holts

2,431

آموزش نحوه اجرای محصول سوراخ گیر، ترک گیر و نشت گیر سیلندر واندرولد که قبلا به نام واندرسیل در ایران مشهور بود. سایت مجموعه : shop.donyaiechasb.ir