تایید کردن درخواست های دوستی در فیسبوک با یک کلیک

4,780

با کروم باز کنید روی فایر فاکس کار نمی کنه احتملا کود ها بعد از مدتی تغییر کنه سرچ کنید کد جدید پیدا کنید . كود برای کپی کردن javascript: var field=document.getElementsByName("actions[accept]"); for(i=0; i دوم javascript: var field = document.getElementsByName("actions[accept]");for (i = 0; i

مصطفی امامی
مصطفی امامی 322 دنبال کننده