واکنش امام خمینی به تملق گویی فخرالدین حجازی!

2,311
واکنشی که باعث شد حجازی علیرغم سابقه مبارزاتی فراوان و درخشانش، از صحنه سیاست ایران کنار رود...
نسیم ظهور 974 دنبال کننده
pixel