استاد رائفی پور - شیبانی و پیش بینی سازی

430
DIGIKOT 18.6 هزار دنبال‌ کننده
DIGIKOT 18.6 هزار دنبال کننده

یالثارات الحسین

2 هفته پیش
قال امیرالمومنین ص وس: فی تقلب الاحوال تعرف جواهرالرجال. تهمت به مومن جنگ باخداورسول اوست.

یالثارات الحسین

2 هفته پیش
تفاوت مدعیان دروغین مهدویت باابوعلی شیبانی چیست؟ حجتيه وجريان كذاب شيرازي ويماني كذاب وبدلي كه خود رابه جاي اصلي جاي بزند هركز مواضع قاطعي دربرابراستكبار_ صهيونيزم_ و هابيت _وانكليس نمي گيرند ازمظلومان ومستضعفين جهان حمايت نمي كنند_ جريان جند الشيطان كه خود راجندالسماء جاميزند درسال هشتادوبنج توسط ارتش عراق قتل عام شد ودرجريان اعترافات مشخص شدكه با آمريكامتصل هستند چه ربطي دارد به فردي كه دشمن امبرياليزم جهاني هست و همواره ازسيدخراساني امام خامنه اي_سيدمقاومت سيدحسن نصرالله _عبدالملك الحوثي قاطع حمايت ودفاع ميكند وازجنبش هاي مقاومت فلسطين دفاع ميكند آيابايد بدست صهيونيستها و وهابيت به شهادت برسد تا ثابت بشودحق است مثل شهيدبهشتي كه عده اي به دنبال مدركي درلانه جاسوسي آمريكابودند تا ايشان را نفوذي وعامل آمريكا معرفي کند یا مثل شهادت کیان و یارانش که بخاطر حماقت و یا تعصب کور به شهادت رسیدند زهی انصاف و بصیرت و آزادگی به آن ها باید گفت:«اینَ تَذهَبون»؟! سلام ودرود خدا بر شما باد صیحه آسمانی همان ماهواره اینترنت و تلویزیون است. نام منادی حمید بن قدوس است نام اصلی ابوعلی شیبانی او منادی بر فراز منبر دمشق است که در روایات هست . کانال فجر صادق درتلگرام چه زیبا مطلب را بیان نموده است.

یالثارات الحسین

3 هفته پیش
سلام علیکم- 1- علیرغم علاقه زیاد ده ساله که به استادرائفی پورداریم اما ایشون درمورد ابوعلی شیبانی منادی ظهور آقاامام زمان عج زودقضاوت کرده اند ما نبایدکاری کنیم که بعدظهورآقا شرمنده اش شویم که چرامنادی اورانشناخته ایم دراحادیث داریم که قبل ازظهورآنگاه که منادی برفرازمنبردمشق قرارگیرد وبه مردم بگوید وای ازشرّی که به آنان نزدیک شده است 2- شمااینهمه سخنان دکترشیبانی راگوش بدین هیچ اثری ازانحراف درسخنان ایشون پیدانمیکنین آیاکسی که مردم دنیا رابه نمازشب وزکات وامربه معروف ونهی ازمنکر ودفاع ازولایت فقیه وحزب الله لبنان ویمنی های مظلوم وتمام مظلومین عالم ومبارزه باآمریکا واسرائیل وعربستان وتمام طواغیت عالم فرا می خوانددجال وآمریکایی است؟کدام آمریکایی یااسرائیلی ازاین نوع سراغ دارین که ایشون دومی باشد؟آیاشما طرفداران احمد الحسن الیمانی دروغین وکذاب وصرخی ها ومولوی ها وهابیها رابادکترشیبانی یکی میدانید؟ 3- ابوعلی شیبانی حدود14سال است که مردم را ازگناهان نهی وانان رابه خودسازی برای ان ظهوربزرگ مهیا میسازدچندسندهست که ایشون براستی منادی ظهورهستند دیگه اینکه فقط ازمرگ خبرنمیدن بلکه وقایع وبلایای طبیعی مثل سیل وصاعقه وزلزله ها وآتش سوزی ها وسرما وگرماهای بی سابقه آتشفشانها حمله ملخها طوفان و.. راهم ازقبل خبرمیدن اینها برای صداقت منادی ظهورکافی نیست؟ قسمت آخر- راههای شناخت منادی ظهورامام زمان عج ابوعلی شیبانی معروف به حمید القدوس: 1-خودسخنان ایشون که هدایتگرودقیق وبصیرت افزاست درآپارات یادرتلگرام کانالهای(منادی برفرازمنبردمشق- یا فجرصادق – یا – منادی یا – دکترشیبانی یا وقایع آینده راببینید) 2-دراینترنت ویدیوئی بااین عبارت: شعری رمزگونه ازرهبری دردفاع ازابوعلی شیبانی راببینید 3-ازافرادبابصیرت امثال آیت الله بهجت ره (نه هرکسی) نظرخواهی کنید تااثبات حقانیت دکترشیبانی معلوم شودکه مااینکارراکردیم 4- خوددکترشیبانی به عموم مردم اعلام کردندروزپنج شنبه دورکعت نمازبخوانید سپس ازامام علی ع بخواهید واورابه حق حضرت فاطمه س قسم دهید که درخواب به شما میگوید من با آمریکا هستم یا نه. 5- باقران استخاره کنید تاحقانیت ابوعلی شیبانی ثابت شود ماکه استخاره کردیم وآیه 93 اسرا(قل هل کنتُ الّا بشراٌ رسولاٌ-بگوآیامن جزبشری مامورهستم؟- آمدوبهترین تایید دکترشیبانی بودچونکه قران میفرماید هیچ کس مثل خدای آگاه نمیتواندتوراآگاه سازد- ولاینبئک مثل خبیر(قران کریم) توصیه بنده درموردازدواج وانتصاب وانتخاب ودوستی ورابطه هم اینه که نهایتا ازقران استخاره کنین اگه شک دارین 5- درمورد اون سخن استادرائفی پوردرمورد دکترشیبانی هم استخاره کردیم آیه 3سوره توبه آمد که نشانه غضب الهی ازاون سخن استادرائفی پوربود استنباطش این بودکه بگواگرازاین سخن دست برنداریدعذاب دردناکی خواهیدداشت
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel