ایجاد صفحه بصورت پیشرفته

117

آموزش ایجاد صفحه بصورت پیشرفته با صفحه ساز ویژوال کامپوزر را در این ویدیو میبینید . دقت داشته باشید ، آموزش پیشرفته ویژوال کامپوزر در یک ویدیو دیگر ضبط خواهد شد

آی وب سایت
آی وب سایت 2 دنبال کننده