17-پیشگیری و درمان سرمازدگی گیاهان- شبکه دو- خورشیدی

2,305

قسمت هفدهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بن سای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 8 بهمن 1396 موضوع این قسمت از برنامه: آموزش بن سای، پیشگیری از سرمازدگی در بن سای ها و گلها، نحوه درمان و احیا گیاهان آسیب دیده از سرما کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر گل و گیاه، کارشناس و مجری تلویزیونی، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai_ch@ http://iranibonsai.com 09102004282