ابراهیم صادقی:استقلال خیلی نتایج خوبی نگرفته ....

67
صحبت های ابراهیم صادقی در کنفرانس خبری پیش از بازی با استقلال
لحظه 985 دنبال کننده
pixel