سیستم هوشمند صدور کارت و تردد همایش ها

154
سیستم هوشمند صدور کارت و کنترل رایان، دغدغه برگزار کنندگان همایش ها را در مورد ازدحام شرکت کنندگان در بخش ثبت نام به حداقل رسانده است به نحوی که هر شرکت کننده تنها با وارد کردن کد ملیبلافاصله کارت همایش بارکد دار خود را جهت حضور و غیاب، دریافت و هدیه همایش، کنترل تردد کارگاه ها، پذیرایی نهار و ... را دریافت میکند.لطفا جهت مشاهده عملکرد این سیستم ویدئو را پخش کنید ..
rayancompany 3 دنبال کننده
pixel